Računamo, rišemo in programiramo z Mathematico

Avtor: Andrej Bauer

Ti zapiski se uporabljajo pri predmetih Računalništvo in PJPO (Matematika) ter Računalništvo (Fizika) na Univerze v Ljubljani. Tvorijo celoto, ki je neodvisna od preostale vsebine pri predmetih in je primerna tudi za samostojno poučevanje Mathematice.

Celotno gradivo: mathematica.zip.

Posamezne lekcije:

Računamo, rišemo in programiramo z Mathematico [Gradivo.nb | Gradivo.pdf]
Glavni zvezek s povezavami na ostale zvezke.

Prvi koraki v Mathematici [Prvi_koraki.nb | Prvi_koraki.pdf]
Osnovno o delovanju in uporabi Mathematice.

Računamo z Mathematico [Racunanje.nb | Racunanje.pdf]
Primeri tipičnih računov v Mathematici, kot je poenostavljanje izrazov, limite, odvodi, integrali in reševanje enačb.

Prepisovalna pravila [Prepisovalna_pravila.nb | Prepisovalna_pravila.pdf]
Mathematica kot prepisovalni sistem.

Izrazi_in_vzorci [Izrazi_in_vzorci.nb | Izrazi_in_vzorci.pdf]
Več o prepisovalnih pravilih, izrazih in vzorcih.

Definicije_in_funkcije [Definicije_in_funkcije.nb | Definicije_in_funkcije.pdf]
Kako definiramo vrednosti in funkcije.

Seznami, vektorji in tabele [Seznami_vektorji_tabele.nb | Seznami_vektorji_tabele.pdf]
Osnovno o vektorjih, seznami in tabelah v Mathematici.

Dvodimenzionalna grafika [Grafika.nb | Grafika.pdf]
Predstavitev dvodimenzionalne grafike v Mathematici

Risanje fraktalov z Mathematico [Fraktali.nb | Fraktali.pdf]
Risanje IFS fraktalov z Mathematico, uporabimo afine transformacije ravnine.

Ravninska Geometrija [RavninskaGeometrija.nb | RavninskaGeometrija.pdf]
Z Mathematico dokažemo nekatere osnovne izreke ravninske geometrije.