Teorija programskih jezikov

Avtor: Andrej Bauer

Zapiski: tpj.pdf.

Zapiski s predavanj pri predmetu Teorija programskih jezikov na interdisciplinarnem študiju računalništva in matematike, Univerza v Ljubljani.